3 augustus 2020

opdrachten

PO DE KUNSTENAARS VAN HET MODERNE! (HOOFDSTUK 5)

Opdrachtdoel: als klas een samenvatting maken van belangrijke kunstenaars uit het hoofdstuk Cultuur van het moderne.

Werktijd: 2x 50 minuten

Informatie: zoek informatie op

We gaan samen het hoofdstuk samenvatten en dan vooral kunstenaars die we niet hebben besproken

Je hebt 1 van onderstaande kunstenaars toebedeeld gekregen. Maar in een powerpoint een duidelijke samenvatting.

Verwerk de volgende informatie over de kunstenaar: gebruik per informatie punt 1 slide in je powerpoint

  • Minimaal 3 afbeeldingen: 1 van de kunstenaar als een portret en 2 van kunstwerken die jij interessant vindt benoemd met titel van werk en jaartal. Benoem ook de discipline waarin hij werkte, denk aan muziek, architectuur, dans, fotografie etc.
  • Bij welke stroming hoorde de kunstenaar, wat was het uitgangspunt, of hoe werd de kunst uitgevoerd door de kunstenaar. Benoem 3 kenmerken van de stroming. Ondersteun de slide met een plaatje.  
  • Noteer op je laatste slides minimaal 2 links van websites of videofragmenten die meer informatie geven over de kunstenaar.

Schrijf duidelijk en in je eigen woorden. Laat voordat je de opdracht inlever het lezen door een klasgenoot op duidelijkheid.

LET OP: deze opdracht is misschien niet voor een cijfer maar wordt wel nagekeken en kan zorgen voor een goede basis voor jullie examen.